โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
หมู่ที่ 2 ถนนยันตรกิจโกศล บ้านแม่หล่าย   ตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ (054) 646030
ผู้บริหาร

นายสมคิด กันทะใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/01/2012
ปรับปรุง 08/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 164633
Page Views 192742
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต.1  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2554

ชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง  

รวม

ครูประจำชั้น

ครูประจำวิชา

หมายเหตุ

 

อบ1

5

9

14

นางดารุณี พิริยะชนานุสรณ์

 

 

 

อบ2

3

1

4

นางศรัญญา  หงษ์หนึ่ง

 

 

 

รวม

8

10

18

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

9

4

13

นางปภาดา  กรุงศรี  (ช)

นายสมบูรณ์  ลอศรี

ช่วยราชการ

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

7

12

นายทินกร   พิริยะชนานุสรณ์

นายชัยโรจน์  วีระคำ

อัตราจ้างสอนเด็กพิเศษ

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

9

3

12

นางประภาศรี  คำลือ

 

 

 

รวม

23

14

37

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

14

6

20

นายวิรัช  ขาวประเสริฐ

นายปรีชาญ ปิ่นชัยพัฒน์

ช่วยราชการ

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

6

9

15

นางปราณี  งามสวย

นางอมรรัตน์  อินทรีย์

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

5

10

15

นายเรืองสินธุ์ หอมดอก

นางสาวสายยม สวนเขื่อน

อัตราจ้างครูวิกฤติ

 

รวม

25

25

50

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่1

5

4

9

นายศาสตรา  บ่อคำ

นางภัทราพร  โป่งเส็ง

ช่วยราชการ

 

มัธยมศึกษาปีที2

7

6

13

นางนาฎสุรีย์  วงค์อรินทร์

นางสาวจันทรารัตน์  นวลแก้ว

อัตราจ้างวิชาขาดแคลน

 

มัธยมศึกษาปีที่3

10

3

13

นางธนัชญา  ใจเอื้อ

นางเสงี่ยม  หอมดอก

 

 

รวม

22

13

35

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

78

62

140